Roskilde Cykel Motion - Nyheder http://rc-m.dk/ Nyheder en <![CDATA[Generalforsamling - beretninger og referat]]>
Tak for det store fremmøde på generalforsamlingen, 82 ialt, og den gode og livlige debat.

Nedenfor kan I læse fomandens beretning, kassererens beretning og referatet:
 • Formandens beretning KLIK
 • Kassererens beretning KLIK
 • Referat KLIK
Jeg glæder mig til at tage fat på en ny periode som formand sammen med den nye bestyrelse. Vi har vores første møde på onsdag den 18. oktober.

Venlig hilsen

Torben R.

]]>
sat, 14 oct 2017 18:16:00
<![CDATA[Trøje glemt ved generalforsamlingen]]>
En blå trøje, Gino Marcello str. L, lå tilbage efter generalforsamlingen.

Den bliver bragt til klublokalet af Torben Røssell en af dagene.

Cykel hilsner


Carsten Nygaard


]]>
mon, 9 oct 2017 22:27:34
<![CDATA[Generalforsamling - der bygges på havnen]]>
Der bygges på havnen. Det koster på p-pladser og adgangsvej.

Når du skal til generalforsamling om en lille times tid vil jeg anbefale parkering ved Snekken og "de buede" p-pladser.
Og benyt Strandgade når du skal videre til sejlklubben.

Vi ses.


Carsten
]]>
mon, 9 oct 2017 18:09:28
<![CDATA[Invitation til klubfest 2017]]> Klubfest 2017

Klubfesten afholdes:

LØRDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 18:00 i
Ringparkens Beboerhus, Søndre Ringvej 51

Ledsager er meget velkommen – PRIS 150,- pr. person

Aftenen byder traditionen tro på taler, præmieoverrækkelser og underholdning.
Maden leveres af Østens Perle, og efter maden vil der være levende musik til dansen.Kom I festlig påklædning for at bidrage til den gode feststemning.
Øl, vin og vand købes på stedet – kontanter eller MobilePay.

Du tilmelder dig her.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 25. oktober

På festudvalgets vegne

 • Klaus Nielsen
 • Kirsten Koefoed
 • Torben Koefoed
 • Peter Tang Kristensen
 • Tina Hjøllund
 • Annette Bille

]]>
fri, 6 oct 2017 19:26:28
<![CDATA[Generalforsamling - motivering og justeret forslag til vedtægt/tegningsregel]]> Hej alle
Tak for respons, både her på hjemmesiden og ad andre ”kanaler”, til forslaget om at tilføje vores vedtægter en tegningsregel. Med baggrund i disse vil jeg – som ”bagmand” til forslaget – motivere forslaget allerede nu. Så må I finde jer i en stor grad af gentagelse på generalforsamlingen mandag.
Forslag til opdatering af vedtægter.
Baggrunden for det fremsatte forslag.
Tolkning af nuværende bestemmelse i §18 giver udfordringer
I forbindelse med kassererskiftet ved generalforsamlingen i 2016 mødte vi efterfølgende udfordringer hos Arbejdernes Landsbank – AL (klubbens hovedbank) med overhovedet at kunne benytte Netbank og give den nuværende kasserer (undertegnede) adgang til at disponere via Netbank.
Samme udfordring stod vores tidligere kasserer (Klaus Søndergaard) også overfor i sin tid.
I begge tilfælde lykkedes vi dog med – på dispensation og lovning om tilretning af vedtægterne ved førstkommende generalforsamling – at opholde den hidtidige dispositionsmulighed for kassereren.
AL’s tolkning af §18 er nemlig, at alle bestyrelsesmedlemmer skal godkende hver enkelt udbetaling. Og ikke kan videredelegere nogen dispositionsmulighed!
Hverken til kassereren alene – som hidtidig mangeårig praksis – eller kasserer og andet bestyrelsesmedlem.
Det betyder jo reelt at klubbens daglige drift og administration for så vidt angår økonomi ikke kan opretholdes! Hvilket forslagets formål er at sikre.
De stigende myndighedskrav til banker m.fl. omkring modvirkning af hvidvask og terrorfinansiering er uden tvivl medvirkende årsag til denne nærlæsning og fortolkning af vedtægterne.
Hos vores anden bank, Danske Bank – DB mødte vi ikke denne udfordring i forbindelse med overdragelse af brugerrettigheder i Netbank fra tidligere kasserer til nuværende kasserer. Heller ikke ved senere udstedelse af Dankort* havde DB nogen indvendinger i forhold vedtægterne.
*)alene benyttet ved betaling for hjemmesidens betalingsmodul, da sædvanlig konto til konto betaling blev pålagt gebyr på ca. kr. 50. Mens betaling med Dankort koster mindre end kr. 2.
Derfor blev det på bestyrelsesmøde 2. november 2016 besluttet at udarbejde forslag til opdatering af vedtægter således en tegningsregel bliver tilføjet.
Den interne og hidtidige tolkning af §18 og tankerne bag denne, har siddende bestyrelser gennem længere tid tolket på linje med DB. Altså en mulighed for den samlede bestyrelse kan uddelegere sin bemyndigelse til, typisk, kassereren således denne kan disponere alene. Hvilket er tilfældet p.t. og, mig bekendt, har været det gennem adskillige år.
Det fremsatte forslag er således i tråd med hidtidig praksis.
Nødvendigheden af en præcisering synes således åbenlys. Derudover er det helt sædvanligt at vedtægter for en forening indeholder en tegningsregel. Både med mulighed for en kan disponere alene eller to eller flere kan disponere i forening.
Jo større administration jo flere regler/restriktioner kan indarbejdes uden at sætte driftssikkerheden over styr.
Med det fremsatte forslag kan hidtidige administrative praksis fortsætte og de daglige/løbende betalinger håndteres nemt og effektivt.
Heroverfor står naturligvis risiko. Set fra klubbens og medlemmernes side, for besvigelse (”kassereren løber med kassen”) og fra kassererens side en potentiel risiko for mistanke om besvigelse.
En risiko som jeg og – formoder jeg - tidligere kasserer har valgt at løbe med åbne øjne.
Bestemmelsen i §18 stk. 3 er ikke tolket eller tænkt som en begrænsning på enkelte betalinger. Det er tolket som en hindring for at bestyrelsen disponerer, således der opstår et underskud/formindskelse af formuen/egenkapitalen på mere end kr. 100.000 i et enkelt regnskabsår uden generalforsamlingens forudgående godkendelse. Hvilket Henrik Rasmussen, som i sin tid var med til at formulere denne bestemmelse, nævner i sit indlæg
Denne bestemmelse er baggrunden for tilskud til sommertur de seneste år er fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Jeg kan også allerede her oplyse, at bestyrelsen har revurderet forslaget og ved mandagens generalforsamling vil foreslå denne formulering til en ny §18A – tegningsregel:
Bestyrelsen er bemyndiget til. at;
· udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, herunder Formuekonto, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender,
· udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller to i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler på driftskonti via elektroniske bankprodukter og betalingskort samt til at indgå kontrakter herom.
Denne formulering vurderes at balancere risiko for besvigelse, potentiel risiko for mistanke herom og en fleksibel håndtering af løbende udgifter, refusion af medlemmers udlæg m.m. Ligesom den ikke overfor 3. part efterlader tvivl om bestyrelsens bemyndigelse.
Cykel hilsner
Carsten Nygaard
]]>
wed, 4 oct 2017 16:25:38
<![CDATA[Generalforsamling - indkomne forslag]]> Hej alle,

Der er indkommet 4 forslag til behandling på generalforsamlingen under vedtægternes pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1:
Fra bestyrelsen:
Opdatering af vedtægterne. Opdateringerne er vist med rødt i højre kolonne i
dokumentet.

Forslag 2:
Fra bestyrelsen:

Sommertur 2018:

Bestyrelsen har vurderet Klimaundersøgelsen og de mange kommentarer på tråden, og er kommet til den konklusion, at der ikke er et entydigt flertal for den lange Mallorcatur.

Bestyrelsen foreslår derfor en sommertur af sædvanlig længde, dvs. fra onsdag 9. maj – søndag 13. Maj 2018 i ugen med Kr. Himmelfart og anmoder om en beløbsramme på kr. 250.000. Bestyrelsen vil snarest muligt præsentere et oplæg til turen.

Forslag 3:

Fra Erik Havaleska:

Jeg vil gerne stille følgende forslag til generalforsamlingen:

1.
Til en eventuelt kortere sommertur ydes klubtilskud – Dette såfremt turen annonceres via hjemmesiden således at alle interesserede har mulighed for at tilmelde sig.

Det kunne eksempelvis være en kør selv tur til Höxter

2.
For at deltage i en sommertur skal man have arbejdet ved mindst 1 af de 3 store RCM begivenheder: Skjold, Holdmatchen eller Isstjerneløbet.

Mvh Erik Havaleska

Forslag 4:
Fra Peter Tang Kristensen, Festudvalget:

Forslaget kan læses her.

Venlig hilsen

Torben R.]]>
sun, 1 oct 2017 12:23:34
<![CDATA[Generalforsamling - Årsregnskab for 2016-2017]]>
Som aftalt på sidste års generalforsamling lægger vi årsregnskabet op til orientering inden årets generalforsamling. Det vil blive gennemgået under punktet "Kassererens beretning".

regnskabet kan ses her KLIK.

Venlig hilsen
Torben R. ]]>
sun, 1 oct 2017 11:55:42
<![CDATA[Valg til bestyrelsen for RCM]]> 0 0 1 88 538 BR Consulting 4 1 625 14.0

Kære Alle;

Som tidligere meddelt, har Svend Erik Andersen og Ingolf Madsen besluttet ikke at fortsætte i bestyrelsen efter Generalforsamlingen mandag den 9. oktober.

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen følgende til nyvalg:


Såfremt du er interesseret i Bestyrelsesarbejde, og ønsker at stille op, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller andre fra Bestyrelsen for en orientering. Læs lidt om vores arbejde i Bestyrelsen - klik her

med venlig hilsen
Torben R.
]]>
sun, 1 oct 2017 11:50:14
<![CDATA[Hareskoven på MTB 22 oktober 2017]]> Så er der åbnet for at tilmelde sig til MTB turen til Hareskoven. Læs mere om den ganske gratis, fantastisk smukke og hyggelige tur under nye tilmeldinger.]]> sun, 1 oct 2017 11:12:44 <![CDATA[Afslutningsløb - 2017]]>
Hej Alle;
Så skal vi snart køre Afslutningsløb. Det er søndag den 8. oktober, og sædvanen tro, er klubben vært ved en hyggelig frokost i Rørmosen efterfølgende.

Det er den sidste officielle sommertur på raceren, - herefter går vi over til vinterprogram med MTB og Vinterracer.

Det skal også nævnes, at det er sidste chance for at få mødepoint i 2015/16.

Kom og vær med, - det bliver sjovt, og så er der en fin vejrudsigt.....

mvh
Torben R./Ingolf

-------------
 • Så er vi endelig kommet til den begivenhed alle har ventet på, - og trænet til hele sommeren: AFSLUTNINGSLØBET.
 • Løbet hvor atleter kæmper, - hvor dagsformen tæller, og hvor uretfærdige dommerkendelser går op i en højere enhed.
 • Løbet der mere end noget andet omgæres med respekt og ærefrygt. Vinderen af dette løb hædres på dagen, samt indgår for stedse i RCM Hall-of-Fame. Finere bliver det ikke.
Reglerne er meget simple, og forøvrigt de samme som de forrige år.

Vi mødes på Torvet kl. 9.00, og kører i samlet flok til Kisserupkrydset.
Dommerne, der er bestikkelige, inddeler de fremmødte i 3-mands hold - efter sædvanlige anarkistiske regler.

Der køres følgende ruter:
1. Ad Raunsbjergvej til Hvalsø
2. Ad Bryggervej til Roskildevej/Særløse
3. Ad Hanehøjvej til Femvejskrydset

Kørereglerne er:
Én fra holdet kører alle tre ruter
Én fra holdet kører rute 2 og 3
Èn fra holdet kører rute 3
Når holdet er samlet køres rute 3 i samlet flok.

Der er samlet start for alle deltagere.
Det hold der først er samlet i mål, er vinder af årests Afslutningsløb (Sommer).
På den sidste holdkørsel, er det tilladt at hjælpe holdkammerater med tilråb og et lille skub.

Efter dysten, kører vi tilbage til klubhuset i Rørmosen, hvor klubben vil være vært ved en simpel frokost. Her hædres vinderholdet med hurra-råb og præmier :-)

Det forventes at alle A, B, C og D-ryttere deltager.
Vi skal bruge 3 flagposter. Tilmelding på dagen.

På gensyn

Afslutningsløbudvalget:
Torben R
Ingolf

]]>
sat, 30 sep 2017 18:23:00
<![CDATA[Bestilling af vintertøj]]>
Så er der mulighed for at prøve og efterfølgende bestille vintertøj. Michael (Fabin) har en kollektion hjemme, som kan prøves i butikken, hvor bestilling også foregår. Tøjet kan prøves frem til og med lørdag den 30. september. Betalingsoplysninger m.v. fremgår at bestillingsedlerne, som ligger hos Fabin. Der er følgende udvalg, bemærk alle modeller er i PRR serien:

Udvalg af vintertøj 2017:
Vindjakke kr. 615
Vinterjakke luksus kr. 1.050
Vinterbuks u/indlæg kr. 535
Vinter 3/4 Knickers m. indlæg kr. 515
Vinterbuks Papillon med vindfront kr. 650


Bemærk venligst, at der ikke købes til lager af vintertøjet, så det man skal bruge skal bestilles nu.

Tøjet forventes leveret med udgangen af november. Den præcise dato oplyses så snart vi kender den.

vh
Torben R.
]]>
thu, 21 sep 2017 16:57:08
<![CDATA[Sommerkonkurrence 2017]]>
Mange har sikkert bemærket, at der var pointlighed i Hold A‘s Sommerkonkurrence mellem Thomas Dethlefsen of Rene Dalsgaard - 30 point til begge. Dette er efter at dårligste resultat for Thomas er blevet elimineret, da kun de 4 bedste resultater tæller med.

Men, - en vinder skal findes, og SK-udvalget har derfor kikket dybt i regelsættet.

Resultatet er blevet, at René får 1. pladsen og Thomas dermed en 2. plads. Det sker med følgende argumentation:
 1. Begge har sammenlagt 30 point
 2. Begge har en 1. plads som bedste reslutat (10 point)
 3. Begge har en 3. plads som næstbedste reaultat (8 point)
 4. René har en 4. plads (7 point) som tredje bedste resultat, hvorimod Thomas har en 5. plads som sit tredje bedste resultat (6 point), - og dermed bliver René årets vinder af Sommerkonkurrencen.
Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har haft så tæt en afgørelse....

Plac Navn 1 afd 2 afd 3 afd 4 afd 5 afd Total
08/jun 18/jun 10/aug 03/sep 17/sep
1 René Dalsgaard 10 5 8 7 30
2 Thomas Dethlefsen 6 ((5)) 6 10 8 30
3 Erik Jensen 8 3 9 9 29


Lidt teknisk redegørelse, men så havde vi chancen for at repetere reglerne endnu engang.

Samlet resultat klik her

mvh
/SvE

]]>
thu, 21 sep 2017 10:40:00
<![CDATA[Sommertur 2018 - "Klimamåling"]]>
Husk "Klimamålingen" er åben til og med i morgen, så hvis du vil give din mening til kende og ikke har gjort det endnu, er det ved at være tid

vh
Torben R.

]]>
tur, 19 sep 2017 15:58:00
<![CDATA[Sommerkonkurrence og Klubmesterskab]]> Hej Alle;

Så har vi det endelige resultat af Sommerkunkurrencen og Klubmesterskab 2017.

Se resultaterne her klik her

Vinder af Sommerkonkurrence er:

Hold A:
1 Thomas Dethlefsen
1 René Dalsgaard
3 Erik Jensen

Hold B:
1 Christian Hedegaard
2 Per Falkeborg
3 Morten Lassen

Hold C:
1 Pernille Bangsgaard
2 Klaus Nielsen
3 Soini Ib Kari


Vinder af Klubmesterskabet er:
Resultatet er det sammen som resultatet af SK-5 afdeling.

Hold A:
1 Lars Christoffersen
2 Erik Jensen
3 Thomas Dethlefsen

Hold B:
1 Tine From
2 Christian Hedegaard
3 Bo Pilman


Hold C:
1 Pernille Bangsgaard

Samlet har der over de 5 afdelinger i Sommerkonkurrencen været 147 ryttere og hjælpere til start - svarende til 29 i gennemsnit per gang. Det er et gangske pænt fremmøde set i forhold til tidligere år.

Alle vindere ønskes tillykke med resultatet.

Udvalget takker alle fremmødte, - ryttere og hjælpe for en vellykket sæsson 2017.

mvh

SK-udvalget
Holger Olsen (formand)
Peter Ladekarl
Ingolf Madsen
Michael Elmkvist


]]>
mon, 18 sep 2017 14:49:00
<![CDATA[Lokal byge over torvet]]>

På en dag hvor der både skulle afvikles klubmesterskab og køres helt almindelige klubture var der mødt mange medlemmer op på torvet (der var ikke udsigt til regn da vi kørte hjemmefra).

Men som var det koordineret ramte en lokal tordenbyge præcis kl. 9,00 torvet, og med stor hast, som var det en anden evakueringsøvelse, var torvet ryddet på få sekunder og der blev søgt ly. Humøret fejlede ikke noget og tiden kan jo altid fordrives med en god gang snak ,,,og efter få minutter var der klar himmel.

På et blandet A-B-C hold havde vi, på mit hold, en flot sensommertur på 92 km med vendepunkt i Undløse. I øvrigt med knas tørre veje allerede inden vi nåede Kattinge.

Mvh.Henrik


]]>
sun, 17 sep 2017 21:22:49
<![CDATA[Klubfest - 4. november 2017]]> Hej,

Så skal der sættes kryds i kalenderen til årets klubfest den 4. november 2017 med start kl. 18.00.
Festen bliver holdt samme sted som sidste år, i Ringparkens lokaler.
Maden og levende musik er bestilt , så der vil med garanti blive spillet op til fest og dans.

Festlige indslag modtages med glæde - hvis du har en ide så giv Peter Tang et praj.
Ledsagere er naturligvis meget velkomne - pris 150,- kr pr person.

Der vil senere blive oprettet sædvanligt system til tilmelding og betaling,
men lige nu gælder det om at sætte kryds i kalenderen.


Vi glæder os til at se jer den 4. november 2017 kl. 18.00!!!!

vh.
Festudvalget]]>
sat, 16 sep 2017 13:05:05
<![CDATA[referat fra bestyrelsesmøde]]>
Hermed referat fra seneste bestyrelsesmøde KLIK

vh
Torben R.

]]>
sun, 10 sep 2017 17:19:13
<![CDATA[Generalforsamling]]> Kære Alle;

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling mandag den 9. Oktober 2017.
Generalforsamling afholdes kl. 19.00.

Sted:
Sejlklubben
Roskilde Havn
4000 Roskilde
Der vil være tid til en pause, hvor klubben vil byde på en forfriskning.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Torben Røssell (formand): Modtager genvalg
Svend Erik Andersen: Modtager ikke genvalg
Ingolf Madsen: Modtager ikke genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af redaktør og udvalgsmedlemmer
10. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Såfremt du er interesseret i Bestyrelsesarbejde, og ønsker at stille op, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller andre fra Bestyrelsen for en orientering.
Regnskab samt eventuelle indkomne forslag vil blive publiceret som nyhed på hjemmesiden 8 dage før generalforsamling.
Venlig hilsen
Torben Røssell
formand]]>
sat, 9 sep 2017 17:39:55
<![CDATA[SK-4 resultat]]> Hej Alle;

Så fik vi afsluttet 4. afdeling af Sommerkonkurrencen 2017. Vi kørte et lineløb ved Tadre Mølle i en rundstrækning der gav masser af højdemetre. Det resulterede da også i, at felterne A, B og C, var splittet allerede på første omgang.

Holdene kørte hhv 3, 4 og 5 omgange. Vejret var perfekt med solskin og næsten ingen vind.
Desværre var der et beskedent fremmøde på blot 20 ryttere og officials.

Se resultatet her klik her

Se billeder og video her klik her

5. og sidste afdeling, som også er Klubmesterskab køres 17. september, 2017.

mvh

SK-udvalget
Holger Olsen (formand)
Peter Ladekarl
Ingolf Madsen
Michael Elmstrøm]]>
mon, 4 sep 2017 09:18:00
<![CDATA[Roskilde Holdmatch - billeder]]>
Så er billederne fra Roskilde Holdmatch klar her på hjemmesiden klik her

By the way.....
Roskilde Holdmatch blev startet i 2000, - altså for 17 år siden.
Initiativtagerne til løbet var:

Peter Jacobsen
Jens Lauridsen
Jørgen Nielsen

Peter Jacobsen har været medlem af løbsudvalget og deltaget i samtlige 17 løb..... BUM!!!!

mvh
/SvE
]]>
tur, 29 aug 2017 09:24:00
<![CDATA[Roskilde Holdmatch ]]> Mange tak til alle hjælpere ved året hold match i søndags d. 27. august 2017.

Af hensyn til årets mindre antal tilmeldte deltagere, i alt 18 hold havde vi flyttet mødetidspunktet og dermed starten til 1 time senere. Det faldt i god jord hos både deltagere og hjælpere.

Vejret var tungt fra morgenen, med sorte skyer i vest, som inden løbet gav os lidt let regn, men drev over igen til starten hvor vi sendte 1. hold afsted 09.35.

Kl. 11.22 var sidste hold i mål og vi kunne overrække præmier til de vindende hold i hver klasse.


Vi blev desværre ikke forskånet for styrt, Helsingør stillede med 10 mands hold, som udgik da 3 mand styrtede.

Fredensborg havde også et styrt hvor en deltager udgik med svære hudafskrabninger, som Henriette fik behandlet.


Ellers var stemningen i top, og vi har efterfølgende fået mail fra deltagere der takker for et fantastisk løb, og som absolut kommer igen til næste år.

Vi holder evalueringsmøde mandag d. 11 september 2017, hvor vi blandt andet vil fastlægge datoen for næste års løb.

Endnu en gang tak til alle der mødte op og hjalp til, jeg håber også at I stiller op til næste holdmatch.


Hilsen

Per Hasselby Nielsen

]]>
tur, 29 aug 2017 08:19:44
<![CDATA[PostNord Danmark Rundt - flagposter søges]]>
Vil du være med at vise RCM trøjen frem og hjælpe feltet i årets PostNord Danmark Rundt godt gennem Roskilde?
Så har du muligheden tirsdag den 12. september.

Fra Henrik Mielke, Roskilde Cykle Rings formand har vi fået denne henvendelse.

"Kære Roskilde Cykel Motion

PostNord Danmark Rundt kommer igennem Roskilde tirsdag den 12. september. Det er første etape, og det forventes, at feltet "rammer" Roskilde kl. 13.

Arrangørerne (DCU) har forespurgt om hjælp til guide feltet igennem Roskilde fra de "rammer" byen ved Himmelev og forlader den ved Boserup.

Jeg vil høre om Roskilde Cykel Motion kan hjælpe med lidt flagposter denne dag. P.t. mangler 8 flagposter."


Har du tid, lyst og lejlighed til at hjælpe som flagpost - så send mig en mail på 2xnygaard@gmail.com med oplysning om navn, mobilnummer og mailadresse inden den 5. september. Så vil jeg give Henrik Mielke en samlet tilbagemelding.Cykel hilsner

Carsten Nygaard


]]>
mon, 28 aug 2017 10:42:00
<![CDATA[Roskilde Holdmatch]]> ]]> fri, 25 aug 2017 11:50:15 <![CDATA[Vandrepokaler retur]]> 9 pokaler er ude hos: Thomas Ditlevsen, Henrik Bulskov x 2, Klaus Nielsen x 2, Niels Alsing, Peter Ladekarl, Henriette Møller og Rene Dalsgaard.

I bedes aflevere dem til Hanne, Kornvej 23 - Roskilde senest d. 17. september 2017
såfremt jeg ikke er hjemme, kan I stille i carporten, men så send mig lige en SMS.

]]>
tur, 22 aug 2017 17:28:25
<![CDATA[Holdmatch- endelig opgavefordeling på dagen]]>

Tak til alle der har meldt sig som hjælpere til årets Holdmatch.

Hermed følger den endelige opgavefordeling, tidsplan og generel info

Da vi i forhold til tidligere år har et begrænset antal deltagende hold, har vi valgt at flytte starten til 08.30, og derfor også mødetidspunktet for alle hjælpere til 07.00.

Dette er koordineret og accepteret af de først startende hold.

Vel mødt på Allindelille Skole på søndag d. 27. august 2017, kl. 07.00.

Når du ankommer så meld din ankomst hos mig i køkkenet på skolen.

Til alle Trafik Officials, HUSK

-GUL vest

-STAV sort /hvid

-FLØJTE

-Legimitationskort som skal bæres synligt

Opgavefordeling


Team ansvarlig Hjælpere Mobil
Ingolf Madsen TO
Flagposter + TO Klaus Nielsen 93887815
Bo Larsen 21292710
Ingolf Madsen 40299459
Axel Nielsen 30798544
Lars Christensen 29283708
Erik Hansen 40332053
Anette Bille 30133343
Torben Pedersen 28407233
Flagpost
Mogens Hald Kristensen
Tina Granjean
Carsten Larsen
Per Falkenborg
Henrik Pulz Hansen
Per Tripax
Peter Tang Kristensen
Thomas Bagge Johansen
Jan Frederiksen
Poul Primdal
Carsten Nygaard Gert Jensen
Start-/målområde Heidi Kristiansen
Jens Lauridsen
Søren Olesen
Peter O. Hansen, Parkering
Hanne Grandjean
Henriette Møller, Udlevering af startpakker 26440800
Keld Hansen, + fotografering
Morten Lassen Henrik Bulskov
Tidtagning
Peter Christensen Leif Thomsen
Ruteopsætning/-nedtagning m.v. Peter Hansen + Ernst V. Knudsen
Peter Jakobsen Kirsten Jakobsen
Forplejning
Henriette Møller Efter udlevering af startpakker 26440800
Samaritervagt
Fotografering Kjeld Hansen (start-/målområde)
Svend Erik Andersen ( på ruten)
Carsten Nygård 25370396
Peter Jakobsen 30224468
Peter Christensen 25609055
Morten Lassen 26701554
Per Hasselby Nielsen Løbsleder 40591552

Forventet Tidsplan

07.00 Møde på Allindelille Skole (Alle)

Klargøring igangsættes og morgenkaffe/te arrangeres

08.00 TO og flagposter indtager deres pladser

08.30 Første 10 mands hold sendes afsted

08.46 Første 4 mands hold sendes afsted

09.16 Sidste 4 mands hold sendes afsted

11.30 Alle hold forventes at være i mål

12.00 Præmieoverrækkelse


Vel mødt på søndag

Per Hasselby nielsen

]]>
mon, 21 aug 2017 22:39:16
<![CDATA[SK3 konkurrencepoint Rettelse]]>
Den var gået helt galt med poineten på B-holdet.

Rettelse klik her

/SvE
]]>
wed, 16 aug 2017 22:29:00
<![CDATA[SK3 konkurrencepoint]]>

Protesttiden er udløbet, og SK-Udvalget har godkendt reslutatet af SK3 - 30km enkeltstart ved Tholstrup.
Vi havde 30 ryttere, som deltog i årets løb. Vejret var fint, og der var flere der satte perosnlige rekorder.
Bo Pilman´ og Holger Olsen´ tider refelkerer, at de havde punkteringer, men valgte at gennemføre.

I en enkeltstart, er det som bekendt forbudt, at køre på hjul - det er faktisk snyd. Der blev observeret et par tilfælde af snyd, men da der ikke er indløbet officielle protester, og at det er vanskeligt at bevise, at det har fundet sted, har udvalget valgt at lade det passere denne gang.

Ved kommende enkeltsarter, vil udvalget præcisere de gældende regler for enkeltstart.

Med SK3 er der blot 2 konkurrencer tilbage, hvoraf det ene er Klubmesterskab. Nu er det tid til at skærpe profilen....

Se konkurrencepoint status klik her

Mvh
SK-udvalget
Holger Olsen (formand)
Peter Ladekarl
Ingolf Madsen
Michael Elmstrøm
]]>
wed, 16 aug 2017 15:12:00
<![CDATA[SK3 konkurrencepoint]]>

Protesttiden er udløbet, og SK-Udvalget har godkendt reslutatet af SK3 - 30km enkeltstart ved Tholstrup.
Vi havde 30 ryttere, som deltog i årets løb. Vejret var fint, og der var flere der satte perosnlige rekorder.
Bo Pilman´ og Holger Olsen´ tider refelkerer, at de havde punkteringer, men valgte at gennemføre.

I en enkeltstart, er det som bekendt forbudt, at køre på hjul - det er faktisk snyd. Der blev observeret et par tilfælde af snyd, men da der ikke er indløbet officielle protester, og at det er vanskeligt at bevise, at det har fundet sted, har udvalget valgt at lade det passere denne gang.

Ved kommende enkeltsarter, vil udvalget præcisere de gældende regler for enkeltstart.

Med SK3 er der blot 2 konkurrencer tilbage, hvoraf det ene er Klubmesterskab. Nu er det tid til at skærpe profilen....

Se konkurrencepoint status klik her

Mvh
SK-udvalget
Holger Olsen (formand)
Peter Ladekarl
Ingolf Madsen
Michael Elmstrøm
]]>
wed, 16 aug 2017 15:11:00
<![CDATA[SK3 Diplomløb: Alle tiders Tider]]>
Så har vi modtaget opgørelsen over 30km Diplomløb 2017 - "ALLE TIDERS TIDER".
For RCM, er det 30km enkeltstart, som vi kalder SK3. Når vi kalder det Diplomløb, så skyldes det at Dansk Cykel Union (DCU) arrangerede dette som et åbent løb, hvor også ryttere uden for klubberne kunne deltage. Det afholdes ikke længere.

Igen er det Michael Elmstrøm der står for redigering og ajourføring af dette arkiv, der stækker tilbage til 2006. Da det ikke rækker længere tilbage, er det fordi, at ruten blev lagt om, således at årests tider ikke er sammenlignelige med de ældre tider.

Det var et rigtigt flot løb vi have med 30 deltagende ryttere.
Vejret var fint med solskin og næsten vindstille, som udviklede sig til tiotalt vindstille ud på aftenen.

Det gav anledning til nogle flotte tider, med ikke mindre en 6 tider i top 20 på listen over alle tiders tider.
Det skal bemærkes, at Bo Pilman og Holger Olsen´s tider ikke giver det rette billede, da de begge havde punkteringer, men de valgte dog at gennemføre.

Se ALLE TIDERS TIDER klik her

mvh
/SvE

Dette billede er fundet i arkivet. Det er taget ude ved 15km vendepunktet.


]]>
wed, 16 aug 2017 14:49:00
<![CDATA[Mødepoint på søndag den 20. august 2017]]>
God tur til alle.


PBV
Carsten Nygaard]]>
wed, 16 aug 2017 10:25:48
<![CDATA[Holdmatch- VI MANGLER HJÆLPERE- 1. opgavefordeling]]>

Holdmatch - opgavefordeling på dagen, d. 27 august


Hermed opgavefordelingen af de nuværende tilmeldte hjælpere -

MEN vi mangler min. :

3 flagposter
Hjælpere til startområde
Samarit

– tilmeld dig via ”min profil” på www.rc-m.dk

Møde tidspunktet på Skolen, forventes at blive rykket fra Kl. 06.00 til kl. 07.00, på grund af mindre antal deltagende hold.

Forventet afslutning senest Kl. 11.00 efter præmie overrækkelse.2017

Team ansvarlig

Hjælpere

Ingolf Madsen

TO

Flagposter + TO

Klaus Nielsen

Bo Larsen

Ingolf Madsen

Axel Nielsen

Lars Christensen

Erik Hansen

Anette Bille

Flagpost

Mogens Hald Kristensen

Tina Granjean

Svend Erik Andersen

Per Falkenborg

Henrik Pulz Hansen

Jan Frederiksen

Poul Primdal

Carsten Nygaard

Start-/målområde

Pernille Bangsgård, deltager i løbet men assisterer inden og efter løbet

Karina Hansen, deltager i løbet men assisterer inden og efter løbet

Hanne Grandjean

Henriette Møller, Udlevering af startpakker

Kjeld Hansen, Fotografering, kan også give en hånd med i målområdet i øvrigt.

Morten Lassen

Henrik Bulskov

Tidtagning

Peter Christensen

Leif Thomsen

Ruteopsætning/-nedtagning m.v.

Peter Hansen + Ernst

Peter Jakobsen

Kirsten Jakobsen

Forplejning

Steffen Brynskov

Samaritervagt

Carsten Nygård

Parkering

Fotografering

Kjeld Hansen (start-/målområde) – kan også give en hånd med i målområdet i øvrigt.

Carsten Nygård

Peter Jakobsen

Peter Christensen

Morten Lassen

Per Hasselby Nielsen

Løbsleder

]]>
tur, 15 aug 2017 17:00:33
<![CDATA[Sidste INFO Mols Bjerge 2017]]>

Hej alle deltager til Mols Bjerge

SIDSTE INFORMATION OM WEEKEND TUREN TIL MOLS BJERGE 2017

Mols Bjerge lørdag og søndag den 19. og 20. august 2017

Lørdag: Afgang fra Klubkælder Rørmosen lørdag kl. 08.30

Transporten til Odden foregår i private biler på eget initiativ. Transporten til færgen aftales indbyrdes med dem der har mulighed for at stille bil til rådighed, send venligst en besked til mig, dem der evt. køre selv og ikke kommer til klubkælderen.

Der er mulighed for at låne klubbens cykelholder, plads til 4 cykler (2 stk.er reserveret) kan afhentes fredag hos ”Cykling shop”

På grund at en af færgerne er ude af drift er sejltiderne ændret, færgen sejler kl. 10.45 mødetid 15 min. før

Der er 1 følgebil med til Mols (Ingolf), når vi kommer til Odden, pakkes bagagen over i følgebilen og cyklerne trækkes om bord på færgen.

Når vi lander i Ebeltoft cykles der ca. 20 km. til Fuglsøcentret, her får vi en brunch/frokost hvorefter vi får vores værelser (dobbelt værelser).
H
vem man deler værelse med oplyses ved ankomst.

Ruterne kan downloades på “GPsies.com”

Ruten lørdag incl. turen til Fuglsøcentret 100 km. (950 HM), der er mulighed for at tilføje, afkorte.

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=arpzsmqjeafdggfq

Ruten søndag 94 km excl. turen tilbage til færgen der er mulighed for at tilføje, afkorte.

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=izgpxtmyjzflltsg (1087HM)

Det aftales nærmere tidspunkt for aftensmaden.

Søndag: Når morgenmaden er indtaget skal vi ud og cykle, mødes 08.00 klar på cyklerne.

Vi beholder værelserne, til vi cykler tilbage til færgen.

Frokostbuffet serveres efter cykelturen ca. 11.45

Bagagen pakkes i bilen, og der cykles tilbage til Ebeltoft kl.12.30, vi skal med færgen kl. 13.30 og forventes at være i Roskilde kl. ca. 16.00

PS: Pak venligst så lidt som muligt og i bløde tasker. Klubtøj er obligatorisk

P.b.v. god tur

Ingolf

e-mail: i.madsen@mail.tele.dk

Mobil: 40299459


]]>
mon, 14 aug 2017 23:12:34
<![CDATA[Alle tider tider - Klosterskoven]]>

Så er vi klar med "Alle tiders Tider - Klosterskoven".

Klosteeskoven er den klassiske prolog til RCM‘s Sommerkonkurrence over 5 etaper. Turen har været kørt uændret siden 1985 - dvs i 32 år....!!! Ialt er der registreret 854 tider!

Alle tider der er registreret i dette løb, ført på listen. Så her kan du se dine egne og andres tider, personal best etc - ganske interessant læsning.

Tiderne for 2017 er markeret i orange.

Listen ajourføres og publiceres af Michael Elmstrøm, - stor tak for indsatsen.

Se listen: klik her


mvh
/SvE

PS: Vi vil snarest muligt også publicere "Alle tider tider - 30km dipolmløb" som blev kørt torsdag d. 10. august 2017.

Fra arkivet, har vi fundet dette billede....

]]>
sat, 12 aug 2017 11:28:00
<![CDATA[Resultater fra 30 km. enkeltstart 2017 (SK3)]]>
Så er resultaterne klar fra sommerkonkurrence nummer 3, også kaldet Diplomløbet 2017.

Det var en 30 km. enkeltstart med start og mål i Ny Tolstrup.I alt stillede 30 til start samt 1 gæst fra RCR.

Se resultaterne her hvor du også kan printe et fint diplom.

Mvh. Bulskov og Lassen


]]>
thu, 10 aug 2017 21:49:28
<![CDATA[Tøj]]>
Så er tøjlageret atter fyldt med Alé PRR klubtøj hos Fabin Sport, kort og langærmet tricot, kort buks med sele, både i herre og damemodel, veste m.v. Så nu er der mulighed for at supplere tøjbeholdningen igen!

vh
Torben R. ]]>
sat, 5 aug 2017 08:52:49
<![CDATA[Reminder Mols Bjerge]]> MOLS BJERGE 2017

Reminder:

Hej alle, så nærmer vi os fristen for tilmelding til det bjergrige og skønne Mols
med 2 dage på cykel.
God træning til cykelbenene i bakkerne, alle kan være med.

Gå ikke glip af denne tur, kom nu til tasterne så turen kan gennemføres, gå til tilmelding for mere information og tilmelding.


PBV/Ingolf

]]>
thu, 3 aug 2017 10:36:00
<![CDATA[Tilmelding til SK3 - 30 km. enkeltstart]]> Torsdag den 10. august køres 3. del af sommerkonkurrencen.
Det er en 30 km. enkeltstart med start og mål i Ny Tolstrup.

Vi mødes på torvet kl. 18.30 og kører derud i fællesskab.

For at lette administrationen på dagen, bedes du tilmelde dig løbet via linket RC-M løbsoversigt på forsiden.

Du kan også åbne tilmeldingen direkte her. Det er også muligt at tilmelde sig på dagen.

Rækkefølgen på tilmeldingen er også startrækkefølgen.

Kan du huske din tid fra sidste år eller vil du se Alle Tiders Tider, så klik her.

/IT udvalget]]>
tur, 1 aug 2017 21:40:00
<![CDATA[SK 3 information]]> Kære alle,

Torsdag den 10. august har vi 3. afdeling af Sommerkonkurrencen. Det er en 30 km enkeltstart med start i Ny Tolstrup. Ruten kan se på vedlagte kort, KLIK HER
Vi har brug for fem hjælpere i alt. De to er i hus, så vi mangler tre. Det er vigtig til netop denne konkurrence, at vi får disse hjælpere, for der er nogle kritiske sving på ruten. Mere direkte sagt: vi kan vi ikke gennemføre uden denne hjælp, så støt om om arrangementet og meld jer, hvis I ikke ønsker at køre konkurrence, men gerne vil have en lille cykeltur alligevel.
Reglerne er som de plejer. Vi sendes afsted med 30 sek intervaller. Hvis man indhenter en forankørende skal det ske uden at ligge på hjul, og man skal passere mede en afstand på mindst en meter. Den indhentede skal lade sig falde tilbage, så der er en halv snes meter til den forankørende. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Vi kører præcis 18.30 fra torvet. Vi regner med at sende de første afsted 19.30 - 19.45. Der er ingen " prøverunde"
Husk at tage et par lygter med. Hjemturen kan være svær at klare inden solnedgang.
SK udvalget
]]>
tur, 1 aug 2017 10:21:42
<![CDATA[Vi mangler egne hold til årets holdmatch]]>

Roskilde Holdmatch afholdes om godt en måned; den 27. august 2016,
og vi har behov for deltagelse af hold fra vores egne rækker.

Det er vigtigt at vi viser vores egen tilslutning og interesse for hold konkurrencen, det vil tiltrække andre hold!

Tilmelding er for vores egne hold er gratis.

Vi beder dog om vi om hjælp til arrangementet på dagen, eks. oprydning og hjemtagning af materiel efter løbet.

Send mig en mail: per.hasselby@gmail.com, med antal og hvem der deltager.


Fortsat god cykel sommer

Per Hasselby Nielsen

]]>
tur, 25 jul 2017 08:06:57
<![CDATA[Langtur søndag den 06/08-2017]]>

Kære RC-M medlemmer så er der langtur søndag den 06/08-2017

Som annonceret på vores RC-M kalender er der langtur søndag den 06/08-2017 kl. 09.00 fra torvet.

Denne tur er planlagt syd for Haslev ca. 150 km. (turen har været kørt tidligere, nu med små ændringer).

Turen kan downloades på: ”
http://www.
gpsies.com/map.do?fileId=epgqrlyuojehyacb


Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til denne aktivitet.

Pbv.
Ingolf

]]>
mon, 24 jul 2017 18:09:00
<![CDATA[Cykler til salg]]>
Dandanell som vi lejede cykler hos på Mallorca sælger ud af sin beholdning af lejecykler. Såfremt man er interesseret kontaktes Dandanell direkte. Oversigt over cykler til salg sam kontaktinformation kan ses her KLIK.

Venlig hilsen

Torben R. ]]>
mon, 24 jul 2017 17:44:56
<![CDATA[Hjælpere til Holdmatch 2017]]> Kære alle

Sommeren er her og tiden nærmer sig for vores afvikling af Holdmatch 2017.


Søndag den 27. august 2017

Vi beder derfor allerede nu om at du tilmelder dig som hjælper til løbet.

Vi har brug for:

Trafikofficials TO 10 stk.
Flagposter 11 stk.

Hjælpere til forplejning, målområde og parkering ca. 20 stk.

Tilmeldingen sker via; min profil/tilmelding

På forhånd tak og rigtig god sommer

Er Hasselby Nielsen

]]>
sat, 1 jul 2017 09:53:00
<![CDATA[Referat fra bestyrelsesmøde]]>
Hermed referat fra seneste bestyrelsesmøde: klik her

vh
Torben R.
]]>
wed, 21 jun 2017 21:12:06
<![CDATA[SK1 og SK2 konkurrencepoint]]>


Så er vi klar med konkurrencepoint for SK1 og SK2.

Vi havde et formidabelt linieløb ved Stestrup i søndags. Ruten var en 8 km rundstrækning, der blev gennemkørt 5 og 4 omgange for hhv. A- og B-holdet.

B-holdet: Efter 4. omgamg kom feltet samlet frem i det sidste sving 200m før målstregen. de første 12 ryttere kørte i en samlet spurt, og fik alle samme tid. Espen Meier og Per Falkenborg kørte om 1. pladsen, som Espen vandt med en dæksbredde. Fantastisk spurt.

I anden runde, havde Anker Overgaard et hændeligt uheld, hvor han på dramatisk vis blev kastet i en koldbøtte med cyklen. Ingen andre var involveret i uheldet, og Anker kom på cyklen igen og gennemført løbet til en flot 5. plads i spurten. Da Anker var styrtet, ventede hele holdet på, at han kom på cyklen igen - Sportsmanship - tak, sådan skal det gøres…..!!!

A-holdet. Kørte 5 omgange. Holdet var desværre plaget af en del punkteringer, så 5 ryttere måtte udgå. 8 ryttere gennemførte løbet, og feltet havde kørt samlet på de forgående 4 runder. Da feltet kom til syne i det sidste sving 200 m før målstregen, havde John Christiansen tilkæmpet sig en flot føring på 25 meter. Feltet kom brusende bagfra i en vanvittigt spurt, men John holdt føringen til mål. Tilskuerne (B-holdet) brød ud i spontane klapsalver og tilråb…. Flot kørt, John.

Der var desværre ingen fra C og D-holdene der stillede op til start. Men kunne ellers have fået sig nogle billige point.

Se resultater og point klik her
Se billeder fra løbet klik her

I billedarkivet er der 2 videoer der viser rækkefølgen i mål for hhv A og b-holdet. Kør videoen manuelt og langsomt.

Omgangstider (min)
Omgang A-hold B-hold
1 13 14
2 13 16*
3 13 13
4 13 13
5 12
* Ankers styrt
P.S. Sammenlign disse tider med Klosterskoven - samme distance, 8km
Tak til hjælpere, og alle der stillede op.
Næste konkurrence (SK3) køres torsdag d. 10. august, 2017
med venlig hilsen

SK-udvalget
Holger Olsen
Peter Ladekarl
Michael Elmstrøm
Ingolf Madsen
]]>
wed, 21 jun 2017 10:48:00
<![CDATA[Sidste langtur Mols Bjerge 2017]]> WEEKEND TUR TIL MOLS BJERGE 2017


Mols Bjerge lørdag og søndag den 19. og 20. august (tilmelding øverste højre hjørne under tilmelding)

Bestyrelsen har igen i år valgt at sidste langtur går til Mols Bjerge,

med 2 cykel dage i det skønne Mols.

Se mere information under tilmelding.

P.B.V.

Ingolf

]]>
sun, 18 jun 2017 22:56:00
<![CDATA[Resultatet af SK1 - Klosterskoven]]>
Så foreligger resultatet af årets første sommerkonkurrence - 8 km. enkeltstart rundt om Klosterskoven.

Der var stor fremmøde - i alt stillede 33 til start.Desværre drillede regnen vores tidtagning, så ca. halvdelen ikke fik registreret en sluttid.
Vi har derfor efter bedste evne, for disse, registreret sluttiden manuelt på papir, selvom regnen silede ned.
Dem som har en manuelt registreret sluttid har en stjerne * efter holdnavnet.
Hvis I mener at tiden er forkert og kan dokumentere dette, så skriv til tidtagning@rc-m.dk - så får vi det rettet.

Resultatet kan ses her.

Mvh. Henrik Morten


]]>
thu, 8 jun 2017 22:17:00
<![CDATA[Ny billedservice samt billeder fra Mallorca 2017]]>
Klik på nedenstående banner for at gå til galleriet.Klubben har købt en ny service til billeder - JAlbum.

Udover at vi nu har tonsvis af plads i "skyen" til billeder, så er der også mulighed for at man kan vedhæfte sine billeder og sende dem til en "robot", som automatisk tilføjer dem til albummet.

Så har du billeder fra Mallorca turen, du ønsker at tilføje albummet, så vedhæft billederne i en mail og send dem til:

rcm@jalbum.net med emnet "Mallorca 2017"

Du kan også klikke her så laver jeg mailen for dig.

Du kan også maile dem til mig, eller dumpe en USB stick i min postkasse - Smedegårdsparken 9.

God fornøjelse

mvh. Morten / Webmaster
]]>
wed, 7 jun 2017 21:56:00
<![CDATA[Langtur -2 -2017]]> Søndag den 25. juni 2017 kl. 09.00 fra Torvet køres langtur 2.

Michael Hedahl har lavet langturs ruten denne søndag og vil være ruteansvarlig på denne tur.

Turen/ruten køres til Jægerspris, Kulhus (SEJLER), Lynæs, Hundested, rundt om Arresø,
Buresø og Veksø. Rutens længde er ca 155km.

HUSK 35 kr.til færge.

God ide at tage en ekstra banan med.

RUTEN kan hentes på Garmin Connect -grupper-baner Langtur 2, 2017


Mvh.
Michael Ingolf
]]>
wed, 7 jun 2017 00:08:10
<![CDATA[Cykler hjem fra Mallorca]]>
Så har jeg hørt fra Boomerang, cyklerne vil lande i Rørmosen kl. 19.20 idag.

vh
Torben ]]>
mon, 5 jun 2017 17:45:00
<![CDATA[Klosterskoven 2017 - SK1]]> Hejsa

Vi kører 1. del af sommerkonkurrencen torsdag den 8. juni 2017.
Det er traditionen tro "Klosterskoven rundt" - en 8 km. enkeltstart.

Hvis du ikke ved hvad Klosterskoven rundt er, så søg på klosterskoven i søgefeltet øverst til højre.Der bliver selvfølgelig tidtagning med klubbens chip system.

For ikke at vi skal bruge for meget tid på indtastning på dagen, kan I forhåndstilmelde Jer på nedenstående link.
Det er også muligt at tilmelde sig på dagen.

Link til tilmelding finder du her eller via RC-M løbsoversigten - se link på forsiden.
Fra RC-M løbsoversigten kan du også se deltagerlisten.

Link til aktiviteten på Garmin Connect

Tilmeldingen er kun synlig for medlemmer.

mvh. Tidtagningsudvalget aka IT-udvalget]]>
thu, 1 jun 2017 16:04:07
<![CDATA[Cykler hjem fra Mallorca - sidste nyt]]>
Bilen med vores cykler har nu passeret grænsen og vil være i Roskilde ca. kl. 17:45 i dag.

Så mød op i Rørmosen og hent din cykel.

Skulle du være forhindret i at hente dig cykel inden kl. 18:30 så skriv mig en sms på 2537 0396. Så ved jeg hvor mange cykler der skal "mellemlande" i klublokalet.


Cykelhilsner

Carsten

]]>
mon, 29 may 2017 10:23:00
<![CDATA[Stjerneløb 2017 - onsdag den 14. juni - 4 RCM reklamesøjler søges]]>

Vi er blevet kontaktet af DGI, Bo Wacker, vedr. Stjerneløbet 14. juni 2017.
Bo spørger om vi vil køre/lede en motionsdel, hvor vi fører en flok motionister rundt på ruten med præcis 25 km/t.
Fx 2 forrest og 2 bagerst i RCM tøj, så der er mulighed for at stille spørgsmål, hvis man overvejer at blive medlem af en motionscykelklub.

Så derfor spørger vi Jer:
Er der min. 4 medlemmer der vil have gratis billet og reklamere for klubben, ved at køre 50 km med en fast fart på 25 km/t. til Stjerneløbet?

Svar evt. på hjemmesiden eller kontakt Hanne Grandjean på tlf. 72 33 23 06.

Se mere om Stjerneløb 2017 her -> https://www.dgi.dk/cykling/landevejscykling/cykelloeb/stjerneloeb


RCM cykelhilsner
Hanne

]]>
mon, 29 may 2017 10:13:59
<![CDATA[Mallorca hjemrejse]]> Hej,

Her lidt praktisk information om hjemrejse:


Aflevering af cykler:

Lejecyklerne skal vaere klar til aflevering senest kl. 18.00 i morgen den 27/5, hvor Dandanell vil hente dem.

Egne cykler skal vaere pakket senest kl. 18.00 i morgen den 27/5, hvor Boomerang vil hente dem. Der maa gerne vaere nogle stykker tilstede til at hjaelpe med laesning af bil, da chauffoeren kommer alene.

Det forventes, at vores egne cykler vil blive leveret i Roermosen paa mandag den 29/5 (hvis trafikken ikke driller op igennem Europa) mellem kl. 17 og 19. Chauffoeren vil give Klaus nielsen besked, og Carsten Nygaard vil laegge en nyhed op. Saa hold oeje med hjemmesiden paa mandag. Klaus vil vaere i Roermosen og tage imod naar Boomerang kommer. De cykler der ikke maatte blive afhentet vil blive sat ned i klublokalet.

Afrejse den 28/5 (soendag):

Der vil vaere morgenmad kl. 06.45

Bussen afgaar fra hotellet til Lufthavnen kl. 07.30.

vh
Torben R.

]]>
fri, 26 may 2017 18:56:22
<![CDATA[Opdateret Holdindeling 2017 Mallorca]]> såfremt det var muligt med hensyn til antal og styrke fordeling.


Hold A-1 Mallorca 2017
Nr. NAVN EFTERNAVN BEM.
1 Lau L. Laursen HOLDKAPTAJN
2 Niels Alsing RUTECHEF