Roskilde Cykel Motion

Generalforsamling

Èn gang årligt – i oktober – afholder Roskilde Cykelmotion generalforsamling. Generalforsamlingen er en manifstation of vores klub. 

I formandens og kassrens beretninger redegøres der for klubbens aktiviteter og økonomi i det forgangne år. Der er valg til bestyrelse og udvalg. Under punktet eventuelt, er der tradition for, at der luftes ideer og forslag til hvad den kommende sæson skal bringe af gamle og nye tiltag.

Generalforsamlingen afholdes efter en fast dagsorden som fremgår af klubbens vedtægter §7 under vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af redaktør og udvalgsmedlemmer
10. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op til en hyggelig aften sammen med klubkammeraterne.

   

 

 

Opdateret af SvErik Andersen den 15-08-2013 15:01:39 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk