Roskilde Cykel Motion

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Start og mål
Sct. Jørgens Skole, Sønderlundsvej 58, 4000 Roskilde.

 
Starttidspunkt
145 km ruten – start fra 7.30 til 8.30
82 km ruten – start fra 8.30 til 9.00
40 km ruten – start fra 9.00 

Udlevering af startnummer og chip
Du skal afhente dit startnummer og chip i skolegården søndag før start (kom i god tid). For at få udleveret din chip skal du medbringe din kvittering, enten printet på papir eller på mobil. 
Tidtagning foretages med chip. Chippen er en engangschip, som skal påklæbes på toppen af hjelmen. Det er ikke muligt at anvende personlige chip. HUSK at fjerne chips fra tidligere løb.

Max. køretid
På alle ruter skal man være i mål senest kl. 15.30. 
Overskrides tidsfristen, kan det ikke forventes, at tiden kan blive registreret.
Din tid registreres, når du passerer start-og målstregen.

Gratis mad når du er i mål
Når du er kommet i mål, venter der lune frikadeller, flute og pastasalat samt en øl eller vand. Det hele er med i deltagergebyret.
 
Omklædning og bad
Gymnastikfløjen på Sct. Jørgens Skole. Få meter fra start og nummerudlevering.
 
Toiletter
Der vil være skilte, der henviser til toiletterne inde på skolen, derudover har RTR opstillet mobile toiletter tæt på startstedet. 
Benyt venligst toiletterne... så vi undgår pinlige situationer og dårlig lugt 
 
Ruteafmærkning
Ruterne er afmærkede med tydelige skilte med pile. Kritiske steder vil der være flagposter, der viser vej. Vær blot opmærksom på, at disse ikke har myndighed til at holde anden trafik tilbage. Der vil stå P.O.,hvor trafikerede veje skal krydses.
Deltagelse sker på eget ansvar; løbsarrangørerne kan ikke drages til ansvar ved et evt. uheld. Vi gennemkører ruterne flere gange inden løbet og retter henvendelse til de kommuner, vi passerer undervejs, om at få udbedret evt. huller og andre farlig steder.
 
Forsikring
Deltagelsen sker for egen regning og risiko - du bør tjekke, at dine forsikringsforhold er i orden før starten. Tænk på sikkerheden for dig selv og andre.
 
Helbred
Du skal selv sørge for, at du helbredsmæssigt vil være i stand til at deltage i Skjoldenæsholmløbet. Tag ingen risici. Deltag ikke, hvis du føler dig sløj på dagen.
Medbring sygesikringsbevis eller anden legitimation.
 
Samarittervagt
Vi har placeret en samarittervagt i målområdet, hvis du undervejs skulle komme galt af sted.
 
Service
Der vil under løbet være et 'rullende værksted' – arbejdslønnen er gratis, men der skal betales for eventuelle materialer. Derudover kan der ydes begrænset hjælp i depoterne, og vi har biler kørende ude på ruterne.
 
Aflysning
Eventuel aflysning af løbet før start på grund af vejrlig eller anden force majeure vil ikke medføre tilbagebetaling af startgebyret.

Café
I skolegården sælges øl, vand, kaffe, te og gulerodskage.
 
Diplom
Der er diplom til alle, der gennemfører løbet. 
Diplomet kan downloades efter løbet.
 
Mere information
Skriv til
skjold@rc-m.dk 
 
Resultater
Kan ses på vores hjemmeside www.rc-m.dk 
 
Billeder
Kan ses på vores hjemmeside 
www.rc-m.dk få dage efter løbet.
 
Færdselsregler og følgebiler
Vi har i år stor fokus på sikkerheden og de ryttere som ikke følger færdsels loven eller anvisninger fra Vores Marschalls, vil blive diskvalificeret.
Skjoldenæsholmløbet er et motionsløb, så alle færdselsregler SKAL overholdes. Vi anmoder alle deltagere om at tage hensyn til øvrige trafikanter og rette sig efter henstillinger fra officials og andre hjælpere, der skal sikre afvikling af et godt løb.
Eventuelle følgebiler vil blive bedt om at forlade ruten.

Alle deltagere skal bruge godkendt cykelhjelm.

Følgebiler er strengt forbudt.

Brug af tri-styr eller anden form for styrforlængere er forbudt. Deltagere med sådanne monteret på cyklen vil blive bedt om at afmontere disse.
 

Opdateret af Torben Nielsen den 15-05-2018 15:48:12 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk