Roskilde Cykel Motion

Klub leksikon

Afslutningsløb

Sommerog vintersæsonens afslutning markeres med et afslutningsløb, som afvikles som pareller holdløb. Parrene bliver sammensat af ryttere af forskellig styrke, så der bliver en vis form for retfærdighed i afviklingen. De seneste par år har der efter sommersæsonens afslutningsløb været overrækkelse af præmier for konkurrencer og mødepoint.

Bladet

MotionsCyklen udkommer 10 gange om året (ikke i januar og juli). Bladet indeholder program for de kommende måneder, indlæg om kommende arrangementer eller beretninger om forskellige cykeloplevelser, stillinger i konkurrencer, mødepoint, fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer m.v. Du er altid velkommen til at skrive et indlæg i bladet. Dit indlæg kan afleveres til redaktionen. Dette gøres lettest ved at maile til redaktøren. Bladet udsendes med posten og der kan forekomme uregelmæssigheder. Henvend dig til kassereren, hvis bladet udebliver.

Bestyrelsen

består af 5 medlemmer: formand, kasserer, og tre bestyrelsesmedlemmer. Den aktuelle bestyrelse Indsæt link til bestyrelsen.

BØFturen

En gammel tradition nogle vil vide, at traditionen er ældre end klubben. Turen afvikles sidste søndag i november og starter på Stændertorvet, hvorfra der køres til Viby (med morgenbord) og herfra til Elverdamskroen (med bøf, bløde løg, juleøl og ris a la mande).
Hjemturen til Roskilde herfra går via diverse depoter på vejen hjem til Roskilde. På disse depoter er der lejlighed til at prøvesmage årets udvalg i julebryg.

DCU

Klubben er tilsluttet motionssektionen i Danmarks Cykle Union: DCUMotion Link. Det giver bl.a. mulighed for at erhverve motionslicens og for deltagelse i landsstævner og distriktsstævner.

Forsikring

Det anbefales, at alle medlemmer sørger for at være dækket af både ansvarsog ulykkesforsikring. Se også motionslicens Link.

Generalforsamling

Afholdes i oktober. Se også klubbens vedtægter Link for reglerne om generalforsamling mm.

Gymnastik

Der arrangeres normalt gymnastik i vintermånederne. Afholdes som regel på onsdage i Roskilde.

Isstjerneløbet

Et motionsløb for MTB. Løbet afvikles i Hedeland i januar. Der er nedsat et særligt udvalg, som planlægger løbet.

Klubaften

I vinterens løb afholdes normalt 3 klubaftener. Temaerne for møderne kan skifte, men har typisk været: langtursaften, foredrag af cykleryttere eller motionister, der har kørt en eller anden ekstrem tur, træningsråd, stumpemarked osv.

Klubfest

Der afholdes en årlig klubfest i efteråret.

Klubhus

Vi har klubhus i Rørmosen 37, kld. i Roskilde. I klubhuset sælger vi øl, vand, chokolade (kaffe og kage er gratis om vinteren) og klubtrøjer efter klubturene og ved andre arrangementer.

Klubmesterskab

I september afvikles klubmesterskab som samlet start på de hold, man normalt har kørt på i sæsonen. I de senere år har vi kørt på en mindre rundstrækning, hvor holdene kører et givet antal omgange, således at A kører flest og C færrest. Præmier overrækkes ved sommerens afslutningsløb eller klubfesten til de tre bedst placerede i hver gruppe. Kriteriet for deltagelse i klubmesterskabet er, at man er medlem af klubben og i sæsonen har indkørt mindst 10 mødepoints

Klubtrøjer

Klubtrøjer kan købes i klubhuset via den, der har vagt. For tiden fås klubtrøjen med kort eller langt ærme samt en vindvest. Brug altid klubtrøjen på klubture og når du repræsenterer klubben andre steder.

Klubture

I sommersæsonen, som går fra marts til oktober, mødes vi på Stændertorvet om søndagen kl. 9.00 og om tirsdagen og torsdagen kl. 18.30 (først og sidst på sæsonen dog kl 18.00 – se kalenderen. I vintersæsonen er der kun klubture om søndagen og der køres ikke så langt som i sommersæsonenog fortrinsvis i skoven.
Vi kører normalt ud i hold på 1014 ryttere, med forskelligt tempo:

Aholdet kører om søndagen 80 100 km med et gennemsnit på 3234 km/t,

Bholdet kører om søndagen 70 90 km med et gennemsnit på 2931 km/t,

Choldet kører om søndagen 60 80 km med et gennemsnit på 2528 km/t,

Dholdet kører relativt langt i et moderat tempo. Det er dog ikke altid, at vi kan tilbyde dette

– det afhænger af fremmødet på torvet.

Søndagsturene har en varighed af ca. 3 timer. Om onsdagen køres ca. 2 timer så i starten og slutningen af sæsonen skal du huske lygter. Efter klubturen mødes man i klubhuset, hvor dagens tur og oplevelser drøftes.

Motionslicens

Indeholder en række forsikringer samt hjemtransportordning (for person men ikke cykel) med Falck (abn. nr. 180 58008 ) i tilfælde af uheld under løb eller træning. Mlicens giver desuden mulighed for at deltage i landsog distriktstævne. Man tegner selv Mlicens hos DCUM. Link til DCUM.

Mødepoints

Der er mødepoints for deltagelse de dage der står klubtur, langtur eller konkurrence på kalenderen. Herudover er der mødepoints for deltagelse i følgende arrangementer, hvor der ikke samtidig er officiel klubtur: Hareskov, Hallandsåsen, Sommerturen, Starkløbet Holbæk og landsstævnet, samt som hjælper til Diplomløb, Skjoldnæsholmløb og holdmatch.

Mødepoints indsamles af en af bestyrelsen på forhånd udpeget person. Mødepoints akkummuleres løbende og udgør sæsonens hårdeste konkurrence.

Ved afslutningsløbet eller klubfesten bliver der uddelt præmier til de tre medlemmer, som
har opnået flest mødepoint.

Program

Årsplanen kan altid ses i klubbladet samt på hjemmesiden [Link]. Det er altid en god ide at følge med her. Nye tiltag og arrangementer vil blive annonceret på hjemmesiden.

Roskilde Cykle Ring

Navnet på den anden cykleklub i byen. Vores klub startede som en afdeling i RCR derfor det tidligere navn (Roskilde Cykle Rings Motionsafdeling, RCRM ) men er nu en selvstændig klub. Vi yder hvert år et mindre tilskud til RCR oftest som hjælp til ungdomsarbejdet.

Skjoldenæsholmløbet

Et af landets ældste motionscykelløb, og synes vi selv, et af de smukkeste. Det er desuden i de gode år en vigtig indtægtskilde for klubben og der er altid brug for bistand ved afvikling af løbet. Løbet arrangeres af et særligt Skjoldenæsholmudvalg.

Sommerkonkurrencen

Består normalt af 56 afdelinger (enkeltstart, 1000 m på tid, stjerneløb, gadeløb osv.).
Konkurrencen afvikles i løbet af sommersæsonen, men afviklingen og reglerne kan ændres fra år til år. Der konkurreres i 4 klasser: Licens, A, B og C.

Sommertur

Vi forsøger som regel at arrangere en sommertur af nogle dages varighed omkring Kr. Himmelfart. Turen kan gå til Danmark eller udlandet [Link til information om sidste års tur og Link til information om årets tur}.

Sponsor

Alle klubmedlemmer får 10% rabat på køb hos FREM .

Sort Cykling

Et begreb vi bruger i klubben når vi cykler uden for klubregi fx. en ekstra træningstur med nogle klubmedlemmer.

10årsglas/25års skål

Efter 10 års/25års medlemskab overrækkes et tiårs-
glas/25års skål ved kåringen af årets
mestre .

Vagt

Der er altid et bestyrelseseller andet klubmedlem, der har vagt på torvet. Vedkomne registrerer de fremmødte og vil normalt være den, der tager imod eventuelle nye medlemmer. De vil også stå for at åbne i klublokalet efterfølgende. Det aftales normalt hvem, der er turleder for holdene, inden man kører fra torvet (se også om køreregler).

Vagthavende tager mødepoints og sørger for kummulering af points.

Vinterkonkurrencen

Består af flere afdelinger. I de seneste år har der været tale om kombinationer kørsel på grusstier og singletrack. . Også her hædres de tre bedst placerede efter sommerens afslutningsløb eller ved klubfesten.

Opdateret af Morten Lassen den 10-05-2017 14:32:39 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk