Roskilde Cykel Motion

Afslutningsløb

Sommer og vintersæsonens afslutning markeres med et afslutningsløb, som afvikles som par‐ eller holdløb. Parrene bliver sammensat af ryttere af forskellig styrke, så der bliver en vis form for retfærdighed i afviklingen. Løbet afsluttes med socilat samvær i klublokalet.

Bladet

Motions‐Cyklen udkommer 10 gange om året (ikke i januar og juli). Bladet indeholder program for de kommende måneder, indlæg om kommende arrangementer eller beretninger om forskellige cykeloplevelser, stillinger i konkurrencer, mødepoint, fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer m.v. Du er altid velkommen til at skrive et indlæg i bladet. Dit indlæg kan afleveres til redaktionen. Dette gøres lettest ved at maile til redaktøren. Bladet udsendes med posten og der kan forekomme uregelmæssigheder. Henvend dig til kassereren, hvis bladet udebliver.

Bestyrelsen

består af 5 medlemmer: formand, kasserer, og tre bestyrelsesmedlemmer. Den aktuelle bestyrelse Indsæt link til bestyrelsen.

BØF‐turen

En gammel tradition ‐ nogle vil vide, at traditionen er ældre end klubben. Turen afvikles sidste søndag i november og starter på Stændertorvet, hvorfra der køres til Viby (med morgenbord) og herfra til Elverdamskroen (med bøf, bløde løg, juleøl og ris a la mande).
Hjemturen til Roskilde herfra går via diverse depoter på vejen hjem til Roskilde. På disse depoter er der lejlighed til at prøvesmage årets udvalg i julebryg.

DCU

Klubben er tilsluttet motionssektionen i Danmarks Cykle Union: DCU‐Motion Link. Det giver bl.a. mulighed for at erhverve motionslicens og for deltagelse i landsstævner og distriktsstævner.

Forsikring

Det anbefales, at alle medlemmer sørger for at være dækket af både ansvars‐ og ulykkesforsikring. Se også motionslicens Link.

Generalforsamling

Afholdes i oktober. Se også klubbens vedtægter Link for reglerne om generalforsamling mm.

Gymnastik

Der arrangeres normalt gymnastik i vintermånederne. Afholdes som regel på onsdage i Roskilde.

Isstjerneløbet

Et motionsløb for MTB. Løbet afvikles i Hedeland i januar. Der er nedsat et særligt udvalg, som planlægger løbet.

Klubaften

I vinterens løb afholdes normalt 2-3 klubaftener. Temaerne for møderne kan skifte, men har bl.a. været: langtursaften, foredrag af cykleryttere eller motionister, der har kørt en eller anden ekstrem tur, træningsråd, cyklens pleje.

Klubfest

Der afholdes en årlig klubfest i efteråret.

Klubhus

Vi har klubhus i Rørmosen 37, kld. i Roskilde. I klubhuset sælger vi øl og vand, mens kaffe og kage er gratis efter klubarrangementer.

Klubmesterskab

I september afvikles klubmesterskab som samlet start på de hold, man normalt har kørt på i sæsonen. I de senere år har vi kørt på en mindre rundstrækning, hvor holdene kører et givet antal omgange, således at A kører flest og D færrest. Præmier overrækkes ved klubfesten til de tre bedst placerede i hver gruppe. Kriteriet for deltagelse i klubmesterskabet er, at man er medlem af klubben og i sæsonen har indkørt mindst 10 mødepoints

Klubtrøj

Klubtøj kan købes hos Fabin. Vinterjakker mv. skal bestilles en gang årligt, typisk om efteråret.
Brug altid klubtøjeet på klubture og når du repræsenterer klubben andre steder.

Klubture

I sommersæsonen, som går fra marts til oktober, mødes vi på Stændertorvet om søndagen kl. 9.00 og om tirsdagen og torsdagen kl. 18.30 (først og sidst på sæsonen dog kl 18.00) – se kalenderen.

I vintersæsonen er der kun klubture om søndagen og der køres ikke så langt som i sommersæsonen.

Vi kører ud i hold på max. 12 ryttere og med en sikkerhedskaptajn som ansvarlig for at vores klubregler overholdes.

Der køres i forskelligt tempo, med laveste hastighed ved sæsonstart:

A‐holdet kører om søndagen 80 ‐ 100 km med et gennemsnit på 32-34 km/t.

B‐holdet kører om søndagen 80 ‐ 90 km med et gennemsnit på 29-31 km/t.

C‐holdet kører om søndagen 60 ‐ 80 km med et gennemsnit på 26-28 km/t.

D‐holdet kører om søndagen 60-80 km med et gennemsnit på 23-25 km./t.

Afhængig af fremmødet på Torvet, deles holdene evt. yderligere op.

Søndagsturene har en varighed af ca. 3 timer og i hverdagene køres ca. 2 timer.
I starten og slutningen af sæsonen skal du huske lygter! 

Alle ture afsluttes med en kort evaluering, for at drøfte turens sikkerhed samt ris og ros.

Motionslicens

Indeholder en række forsikringer samt hjemtransportordning (for person men ikke cykel) med Falck (abn. nr. 180 58008 ) i tilfælde af uheld under løb eller træning. M‐licens giver desuden mulighed for at deltage i lands‐ og distriktstævne. Man tegner selv M‐licens hos DCUM. Link til DCUM.

Mødepoints

Der er mødepoints for deltagelse på de klubture der er lagt ind i aktiviteteskalenderen. Herudover er der mødepoints for når man er hjælper ved klubbens egne løb, som er Isstjerneløbet, Skjoldnæsholmløb og holdmatch.

Mødepoints er det enkelte medlem selv ansvarlig for at tage på hjemmesiden. Mødepoints akkummuleres løbende og udgør sæsonens hårdeste konkurrence, hvor vinderen modtager en præmie ved klubfesten.

Roskilde Cykle Ring

Navnet på den anden cykleklub i byen. Vores klub startede som en afdeling i RCR ‐ derfor det tidligere navn (Roskilde Cykle Rings Motionsafdeling, RCRM ) ‐ men er nu en selvstændig klub.

Skjoldenæsholmløbet

Et af landets ældste motionscykelløb, og synes vi selv, et af de smukkeste. Det er desuden i de gode år en vigtig indtægtskilde for klubben og der er altid brug for medlemsmer til at hjælpe med afviklingen af løbet.
Løbet arrangeres af et særligt Skjoldenæsholm‐udvalg.

Sommerkonkurrencen

Består normalt af 5‐6 afdelinger (enkeltstart, 1000 m på tid, stjerneløb, gadeløb osv.).
Konkurrencen afvikles i løbet af sommersæsonen, men afviklingen og reglerne kan ændres fra år til år. Der konkurreres i 4 klasser: Licens, A, B, C og D.

Sommertur

Vi forsøger som regel at arrangere en sommertur af nogle dages varighed omkring Kr. Himmelfart. Turen kan gå til Danmark eller udlandet

Sponsor

Alle klubmedlemmer får 10% rabat på køb hos FREM .

Sort Cykling

Et begreb vi bruger i klubben når vi cykler uden for klubregi fx. en ekstra træningstur med nogle klubmedlemmer.

10års‐glas/25års skål


Efter 10 års/25års medlemskab overrækkes et tiårs-glas/25års skål ved kåringen af årets mestre .

Vinterkonkurrencen

Består af flere afdelinger. I de seneste år har der været tale om kombinationer kørsel på grusstier og singletrack.  Også her hædres de tre bedst placerede ved klubfesten.

Opdateret af Hanne Grandjean den 01-05-2018 21:32:16 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk