Roskilde Cykel Motion

Bestyrelsesreferater.

Se referat fra Bestyrelsesmøderne Klik her
Med de ny muligheder der er opstået med vores nye hjemmeside, har Bestyrelsen besluttet, at referater fra bestyrelsesmøderne fremover skal lægges på hjemmesiden. De vil blive placeret under ”Medlemmer”, således at de kun er tilgængelige for klubbens medlemmer. Vi håber hermed, at vi kan bidrage til øget dialog og engagement i vores klub.
Bestyrelsesmøderne vil fremgå af Aktivitetskalenderen. Fx 6 december - Klik her. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Formanden med forslag, spørgsmål eller kommentarer. Henvendelser sendes til: info@rc-m.dk.
Lidt om Bestyrelsens arbejde.
Vi holder c. 7 møder om året, excl januar og juli. Herudover er der ekstraordinære møder, såfremt noget skal behandles hurtigt, - eller der er et stort emne, som ikke kan håndteres i et sædvanligt bestyrelsesmøde. Fx var revision af vore Vedtægter, for stort et emne til et normalt møde. Ellers klarer vi meget dialog mellem møderne ved hjælp af e-mail og telefon.
En stor del af vore aktiviteter drives af vore udvalg, fx Skjold, Isstjerne, Holdmatch og Diplomløb samt Vinter- og Sommerkonkurrencer. Men der er stadig en række aktiviteter der varetages direkte af bestyrelsen som fx Bøftur, Sommertur, Hallandsåsen etc.
Det er klubbens Formand der indkalder og beslutter dagsordenen for møderne. Bestyrelsesmedlemmer og klubbens medlemmer i øvrigt, er velkommen til at foreslå emner til behandling til Formanden.
Agendaen for bestyrelsesmøderne ser normalt således ud:
Normalt starter vi mødet med at gøre klubbladet klar til udsendelse, dvs addresselabel og porto.
Orietering fra Formanden – Henvendelser som klubben har modtaget fra DCU, andre klubber, myndigheder etc. Det kan også være personlige henvendelser formanden har fået fra klubbens medlemmer, samt indkomne forslag.

Orientering fra Kasseren. Kasseren orienterer om økonomien i klubben. Der aflægges regnskab til godkendelse for de seneste aktiviteter/arrangementer, fx klubfest, bøftur og Skjoldnæsholmløb. Endelig fremlægges udgiftsbudgetter for kommende aktiviteter og initiativer. Status på kontingentindbetalinger gennemgås, såvel som medlemstilgang/-afgang.
Emne 1 – 4: Emner der er tidsaktuelle. Det være sig kommende arrangementer der planlægges, henvendelser fra medlemmer etc. Fx planlægning af 6-dagesløb, klubaftener og diverse indkøb.
Kommunikation: Hvad skal kommunikeres til medlemmerne i hhv klubblad og på hjemmesiden? Dette diskuteres og prioriteres. Efterfølgende koordineres der med Redaktør og Webmaster.
Næste møde: Dato, tid, sted og forslag til indhold.
Som hovedregel afholder vi møderne i klublokalet, men hvis vi f.ex skal bruge Internet holder vi det privat hos et af bestyreslesmedlemmerne. Møderne tager i gennemsnit 3 – 4 timer.

Fordelingen af opgaver i bestyrelsen kan ses her, KLIK.
Opdateret af Torben Røssell den 18-10-2018 17:13:10 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk